Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Kalp kan damarlarında yeterince kan olmadığından dolayı, kalp kaslarının yeterli beslenememesi (iskemi) ile ortaya çıkan sendromdur. (Bkz; akut) (Bkz; koroner) (Bkz; sendrom)

 • Akut koroner sendrom, bir koroner arterin akut tıkanması sonucu ortaya çıkar. Sonuçlar daralmanın derecesine ve yerine bağlıdır ve kararsız anjinadan ST-segment yükselmesiz miyokard enfarktüsüne (NSTEMI, syn. Non-STEMI), ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsüne (STEMI) ve ani kalp ölümüne kadar değişir.
 • Yukarıdaki sendromların semptomları benzerdir (ani ölüm hariç). Bunlar arasında nefes darlığı olan veya olmayan göğüs rahatsızlığı, mide bulantısı ve terleme veya soğuk terleme yer alır.
 • Tanı EKG ve serolojik belirteçlerin varlığı veya yokluğuna dayanır.
 • Tedavi, trombosit agregasyon inhibitörleri, antikoagülanlar, nitratlar ve beta-blokerlerin uygulanmasından oluşur.
 • STEMI durumunda acil reperfüzyon fibrinolitikler, perkütan koroner girişim (PCI) veya bazen koroner bypass cerrahisi kullanılarak gerçekleştirilir.

Tipleri

ST-Elevasyonuna göre ikiye ayrılır;

 1. STE-AKS veya STEMI
 2. NSTE-AKS
  1. NSTEMI
  2. IAP (stabil olmayan anjina pektoris)

Akut miyokard enfarktüsü

Akut Koroner Sendrom (AKS), kalbe giden kan akışının aniden azalmasıyla karakterize kritik bir kardiyovasküler durumdur. Bu durum çeşitli belirtilerle kendini gösterir, ciddi riskler oluşturur ve belirli nedenleri ve tedavileri vardır.

Tipik Belirti ve Semptomları

AKS’nin başlangıcı genellikle anidir ve tipik belirti ve semptomlar şunlardır:

Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlık: Bu, AKS’nin en yaygın belirtisidir. Hastalar genellikle göğüs bölgesinde basınç, gerginlik veya dolgunluk hissettiklerini bildirirler.

Vücudun Üst Kısmında Ağrı veya Rahatsızlık: AKS göğsün ötesinde bir veya iki kola, çeneye, boyuna, sırta veya mideye yayılan rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir.

Nefes Darlığı: Bu belirti göğüs ağrısı olsun ya da olmasın ortaya çıkabilir ve genellikle ciddi bir kalp rahatsızlığının işaretidir.

Baş Dönmesi veya Sersemlik: Bu hisler beyne giden kan akışının azalması nedeniyle ortaya çıkabilir.

Mide bulantısı: Bazı hastalar kalbin verimli bir şekilde pompalamaya çalışması nedeniyle mide bulantısı yaşayabilir.

Terleme: Vücut, kalbe giden kan akışının azalmasının neden olduğu strese tepki olarak soğuk terleme de meydana gelebilir.

AKS’nin Hayatı Tehdit Eden Doğası

AKS, kalbe giden kan akışının ciddi şekilde azalması veya tamamen durması nedeniyle potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu kesinti, koroner arterlerin yırtılması veya tıkanmasından kaynaklanır ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Riski

Amerikan Cerrahlar Koleji Ulusal Cerrahi Kalite Geliştirme Programı (ACS NSQIP) Cerrahi Risk Hesaplayıcısı, ameliyattan sonra komplikasyon veya ölüm gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığına ilişkin bir tahmin sunar. Bu tahmin, hastanın sağlık hizmeti sağlayıcısına sağladığı önceki sağlık geçmişi hakkındaki bilgilere dayanmaktadır.

Nedenleri

AKS’nin en yaygın nedeni, genellikle koroner arterlerdeki aterosklerozdan (plak birikimi) kaynaklanan Koroner Kalp Hastalığıdır (KKH). Bu hastalık için risk faktörleri arasında sigara, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, erkek cinsiyet, fiziksel hareketsizlik, ailede kalp hastalığı öyküsü, obezite ve kötü beslenme alışkanlıkları yer almaktadır.

Teşhis

Akut Koroner Sendromun (AKS) teşhisi birkaç adımı içerir ve uluslararası fikir birliği kılavuzları tarafından yönlendirilir. Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) ile Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından geliştirilen yönergelere göre, süreç tipik olarak aşağıdaki adımları içerir:

Tıbbi Öykü ve Fizik Muayene: Klinisyen önce hastanın göğüs ağrısının doğası ve süresi, kalp hastalığı için risk faktörleri ve ailede kalp hastalığı öyküsü hakkında sorular içeren kapsamlı bir tıbbi öykü alacaktır. Bunu fizik muayene takip eder.

Elektrokardiyogram (EKG): Bu test, kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder ve kalp krizine işaret edebilecek anormallikleri belirlemeye yardımcı olabilir. Bir EKG genellikle ACS’den şüphelenildiği anda yapılır.

Kan Testleri: Kan testleri, kalp kasına verilen hasarın ardından kanda artan troponin gibi kardiyak biyobelirteçlerin düzeylerini ölçmek için kullanılır.

Ek Teşhis Testleri: İlk testler sonuçsuzsa, ek testler yapılabilir. Bunlar arasında bir ekokardiyogram (kalbin hareketini görselleştirmek için), bir stres testi (kalbin efora tepkisini değerlendirmek için) veya koroner anjiyografi (koroner arterleri görselleştirmek için) yer alabilir.

Risk Sınıflandırması: AKS tanısı konulduktan sonra GRACE (Küresel Akut Koroner Olay Kayıtları) skoru veya TIMI (Miyokardiyal Enfarktüste Tromboliz) skoru gibi çeşitli risk skorları kullanılarak risk sınıflandırması yapılır. Bu puanlar, olumsuz sonuçların olasılığını tahmin etmeye ve tedavi kararlarını yönlendirmeye yardımcı olur.

Herhangi bir göğüs ağrısının tıbbi bir acil durum olarak ele alınması ve derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Tedavi

Yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun ilaç tedavisi ile AKS’yi önlemek veya tedavi etmek ve normal bir yaşam sürmek mümkündür. Tedavi tipik olarak şunları içerir:

Trombolitikler: ‘Pıhtı çözücüler’ olarak da bilinen bu ilaçlar, bir arteri tıkayan kan pıhtısının çözülmesine yardımcı olur.

Nitrogliserin: Bu ilaç kan damarlarını geçici olarak genişletir ve böylece kan akışını iyileştirir.

Antiplatelet İlaçlar: Aspirin, klopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient) ve diğerlerini içeren bu ilaçlar kan pıhtılarının oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Sonuç olarak, AKS acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir kalp rahatsızlığıdır. Bununla birlikte, doğru yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla hastalar bu durumu yönetebilir ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilirler.

Kaynak:

 1. Amsterdam, E. A., Wenger, N. K., Brindis, R. G., Casey, D. E., Ganiats, T. G., Holmes, D. R., … & Levine, G. N. (2014). 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non–ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 64(24), e139-e228.
 2. Roffi, M., Patrono, C., Collet, J. P., Mueller, C., Valgimigli, M., Andreotti, F., … & Aboyans, V. (2016). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 37(3), 267-315.
Facebook Yorumları