Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: akúein, akust-, acust-, -akuzis, -akusis, -acusis.

Ana Hint-Avrupa’daki *h₂ḱh₂owsyéti‘dan türeyen Ana Helenik’deki *akouyō‘den türemiştir. Antik Yunancadaki ᾰ̓κούω (akoúō)’nın anlamları:

  1. Ben duyarım (birini veya bir şeyi),
  2. Ben öğrenirim,
  3. Ben dinlerim, dikkatimi veririm, önemserim,
  4. Ben anlarım,
  5. Ben itaat ederim,
  6. (Edilgen) Ben çağrıldım,

 

Facebook Yorumları