Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Lungs, Lunge, pulmono-, pneumono-, pnömon-, pnömono-.

Ana Hint-Avrupa dilindeki pléwmō sözcüğünden türeyen Latincedeki pulmo(pulmō) ve Eski Yunancadaki πλεύμων ‎(pleúmōn, pneúmonkelimelerinden türemiştir.

Memeli canlılarda nefes alabilmeyi sağlayan organdır.

2.Klinik teşhiste kullanılan araçlar:
  • Bronkoskopi: BAL
  • CT yardımıyla yapılan Biyopsi veya videolu torakoskopi (VATS) ile histolojik, immünhistokimyasal ve molekülar patolojik muayenelerin yapılması,
  • Ameliyat esnasında alınan örneğin kenarlarının incelenmesi, tümörün huyunun tespiti ve sınıflandırma,
    • Formail ile fiksleme yapılması, paraffine yatırılması ve mikroskop ile histolojik denetlenir. Eğer uygun görülürse immünhistokimyasal olarak çeşitli sitokeratinler ve EGF-reseptörlerinin araştırılması, molekülerpatolojik olarak size EGF-reseptörlerinin genlerinin dizilimi ve ALK1’nın dizilimi yapılır.
3.İşlevi

Kanın Ph değerini CO2 konsantrasyonu ile dengede tutar.

Facebook Yorumları