Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki κάθισις (káthisis, “oturma”) 

Akatizi, hareketin patolojik huzursuzluğunun bir durumudur. Hareket etme dürtüsü, hareketlerin kompülsif icrası ile sadece kısa bir süre için giderilir. (Bkz; A-katiz-i)

Temel bilgiler

  • Akatizi, Parkinson hastalığının erken bir belirtisi olarak ortaya çıkar, ancak nöroleptikler gibi çeşitli ilaçlardan da kaynaklanabilir.
  • Tetikleyici dopamin eksikliğidir – Parkinson hastalığında substantia nigra‘da hücre ölümü yoluyla, nöroleptiklerde dopamin antagonizması yoluyla. Ekstrapiramidal hiperkinetik hareket bozukluğunu (EPS) tetikler.
Facebook Yorumları