Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

“Tirofiban” ismi “tirosin” ve “fiban” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Tirosin bir amino asittir ve “fiban” ise bir fibrinojen reseptör antagonisti olarak sınıflandırılmasını ifade eder.

Tarihçe açısından, Aggrastat Merck & Co., Inc. tarafından geliştirilmiştir. Tarafından geliştirilmiştir. 1998 yılında kararsız anjina ve ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü (kalp krizi) gibi durumları içeren akut koroner sendromun tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay almıştır.

Tirofiban jenerik adıyla da bilinen Aggrastat, şiddetli göğüs ağrısı olan veya kalp krizi geçiren hastalarda kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan bir ilaçtır. Antiplatelet bir ilaç olarak sınıflandırılır ve kanınızdaki trombositlerin birbirine yapışarak zararlı pıhtılar oluşturmasını önleyerek çalışır.

Aggrastat genellikle hastane ortamında, genellikle aspirin ve heparin gibi diğer ilaçlarla birlikte uygulanır. İntravenöz olarak verilir, yani tipik olarak kolda bir damara enjekte edilir.

İnme öyküsü, kanama sorunları, şiddetli yüksek tansiyon veya böbrek hastalığı olanlar da dahil olmak üzere belirli koşulları olan hastalar, Aggrastat alırken özel izleme veya dozaj ayarlamaları gerektirebilir.

Her ilaçta olduğu gibi Aggrastat’ın da yan etkileri olabilir. Bunlardan en ciddi olanı şiddetli olabilen kanamadır. Diğer yan etkiler ateş, yavaş kalp hızı veya mide bulantısını içerebilir. Hastaların herhangi bir olağandışı semptomu derhal sağlık hizmeti sağlayıcılarına bildirmeleri önemlidir.

Aggrastat, onaylanmasından bu yana, özellikle anjiyoplasti olarak da bilinen perkütan koroner girişim (PCI) uygulanan akut koroner sendromlu hastalar için standart tedavinin bir parçası olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. PKG, tıkanmış veya daralmış koroner arterleri açmak için uygulanan bir prosedürdür.

Yıllar boyunca, araştırma ve klinik çalışmalar Aggrastat’ın etkinliğinin, güvenlik profilinin ve optimal dozaj stratejilerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. İlaç, akut koroner sendromu yönetmek için çeşitli tedavi kılavuzlarına ve protokollerine dahil edilmiştir.

Facebook Yorumları