Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancada ἀ- (a-, “olumsuzluk öneki”) + φάγος (phágos, “obur, açgözlü”); “yemeden”,

Tıpta (tam) yiyecekleri yutamama veya reddetme; gıda alımı eksikliği; Yemek yiyememe veya yutamama.

  • Psikojenik olabilir, ancak genellikle ağız ve boğazdaki veya yemek borusundaki patolojik değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
  • Çiğneme kaslarında veya temporomandibular eklemde ağrılı değişiklikler ve ayrıca çiğneme veya yutma kaslarının onları innerve eden kranyal sinirlere (örneğin trigeminal sinir, glossofaringeal sinir) zarar vermesi sonucu felç olması yiyeceklerin yutulmasına neden olabilir, oysa yutma güçlüğü yemek borusu ile ilgili hastalıklara da neden olabilir (örneğin, iltihaplanma, darlıklar, vb.).
  • Kaza, hastalık veya hayvan deneylerinde neden olduğu ventrolateral hipotalamusun zarar görmesi, artık modası geçmiş olan açlık merkezi fikrine yol açan Afajiye neden olur.
Facebook Yorumları