Tahmini okuma süresi: 2 dakika

“ad-“, “için” veya “doğru” anlamına gelir ve “sorbere” fiili “emmek” veya “yutmak” anlamına gelir.

Bu Latince bileşenlerin birleşimi bize “adsorpsiyon” kelimesini verir, bu da maddelerin bir yüzey üzerinde birikmesi sürecine atıfta bulunur. Bu kelime ilk olarak 20. yüzyılın başlarında, maddelerin bir ortam veya organizma içinde alınmasını ifade eden bir terim olan “absorpsiyon “dan ayırt etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

İlaç dağıtımından teşhis ve saflaştırma tekniklerine kadar çeşitli tıbbi uygulamalarda temel bir süreçtir. Sağlık uzmanları ve araştırmacılar, adsorpsiyonun ilkelerini ve tıptaki önemini anlayarak, daha etkili tedaviler ve teşhis araçları geliştirmek için bu fenomenden faydalanabilirler.

Adsorpsiyon ve Absorpsiyon:

Adsorpsiyonu absorpsiyondan ayırmak çok önemlidir, çünkü ikincisi maddelerin bir organizmaya veya malzemeye alınması ve nüfuz etmesi anlamına gelir. Adsorpsiyon, moleküllerin bir yüzey üzerinde birikmesini içerirken, absorpsiyon moleküllerin bir ortama dahil edilmesini gerektirir.

Tıpta Adsorpsiyon Mekanizmaları:

Adsorpsiyon, elementlerin, iyonların veya bileşiklerin sıvı veya gaz halinden bir yüzeye bağlanarak bir adsorbat oluşumuyla sonuçlanmasını içerir. Bu süreç öncelikle van der Waals kuvvetleri, hidrojen bağı ve elektrostatik kuvvetler gibi moleküller arası etkileşimler nedeniyle gerçekleşir. Daha az yaygın olarak, adsorpsiyon, adsorbat ve yüzey arasında kovalent bağlar üreten kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanabilir.

Adsorpsiyon genellikle moleküller arası etkileşimlerin olduğu fiziksel bir süreçtir. Daha az yaygın olarak, yüzeye bağlanma, kovalent bağlarla sonuçlanan kimyasal bir reaksiyon nedeniyle de meydana gelebilir.

Örnekler

Adsorban örnekleri:

 • Aktif karbon
 • Antasitler
 • Bentonit
 • Reçineler
 • Şifalı toprak
 • Kaolin
 • Silisyum dioksit

Tıpta Adsorpsiyon Uygulamaları:

 • Gastrointestinal Bozukluklar: Aktif karbon, bentonit, kaolin ve şifalı toprak gibi adsorbanlar ishal, mide ekşimesi ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu maddeler gastrointestinal sistemdeki toksinlere, bakterilere ve aşırı asitlere bağlanarak bunların vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
 • Antidotlar ve Detoksifikasyon: Zehirlenme veya aşırı dozda ilaç kullanımı durumlarında, aktif karbon gibi adsorbanlar toksik maddelere bağlanarak ve dışkı yoluyla atılımlarını teşvik ederek vücuttan atılmalarına yardımcı olabilir.
 • İlaç Dağıtımı: Adsorpsiyon, transdermal yamalar ve hedefli ilaç dağıtımı gibi ilaç dağıtım sistemlerinde hayati bir rol oynar. İlaçlar taşıyıcılara veya nanopartiküllere adsorbe edilebilir, bunlar daha sonra belirli dokulara veya hücrelere yönlendirilebilir, terapötik etkileri artırabilir ve yan etkileri azaltabilir.
 • Teşhis: Adsorpsiyon, hedef molekülleri yakalamak ve tespit etmek için spesifik antijenlerin veya antikorların katı yüzeylere adsorbe edildiği enzime bağlı immünosorbent testleri (ELISA) gibi teşhis testlerinde kullanılır.
 • Saflaştırma ve Ayırma Teknikleri: İlaç ve biyoteknoloji endüstrilerinde adsorpsiyon, proteinler ve nükleik asitler gibi karmaşık bileşik karışımlarını ayırmak ve saflaştırmak için kullanılan bir teknik olan kromatografide kullanılır.

Önlemler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Adsorbanları bir tedavi olarak kullanırken, ilaç emilimini ve biyoyararlanımı azaltabilecekleri için diğer ilaçlarla aynı anda uygulanmasından kaçınmak önemlidir. Ayrıca, adsorbanlar gastrointestinal obstrüksiyonu olan veya bağırsak hareketliliği azalmış hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Adsorpsiyon, gastrointestinal bozuklukların tedavisinden gelişmiş ilaç dağıtım sistemleri ve teşhis araçlarının geliştirilmesine kadar tıpta çok sayıda uygulamaya sahip çok yönlü bir süreçtir. Tıp uzmanları ve araştırmacılar, adsorpsiyon ilkelerini ve çeşitli uygulamalarını anlayarak, hasta bakımını iyileştirmek ve tıbbi bilgiyi ilerletmek için bu fenomenden yararlanmanın yeni yollarını keşfetmeye devam edebilirler.

Facebook Yorumları