Sinonim: annectō, annectere (annectō’nun şimdiki zamanda mastar halidir),

Latincede ad- ve nectō‘dan meydana gelen bir fiildir. Ben bağlarım, düğümlerim, birleştiririm veya eklerim anlamlarına gelir.

 

%d