Adenoid kistik karsinom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Sinonim: Adenoid cystic carcinoma.

Salgı bezlerinden oluşan kanserdir. (Bkz; Adenoid) (Bkz; kistik) (Bkz; karsinom)

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Adenoid_cystic_carcinoma_-_intermed_mag.jpg/800px-Adenoid_cystic_carcinoma_-_intermed_mag.jpg

2.Teşhis

2.1. Mikrobiyolojik teşhis

Normal bir tükürük bezinde;

 • Asinüs salgı kanalları, seröz asinüz hücreleri, miyoepitelyal hücreler,
 • Salgı bezinin kanalı (Tubuli); bir veya çok katlı kübik ya da prizmatik epitel,
 • Bağ dokudan oluşmuş stroma,
 • Adipositler,
 • Kan ve lenf damarları,

Normal bir deri tabakasında;

 • Epidermis; ölü yassı epitel,
 • Dermis; tabakaya gömülü kıl folikülü, yağ bezi, ter bezi,
 • Subkutis.

Normal bir ağız mukoz tabakasında ise ölü yassı epitel tabakası bulunmaz.

Adenoid kistik bir karzinom dokusunda ise;

 • Bazal hücre büyüklüğündeki tümör hücreleri,
 • Luminal, hyalinik zayıf bir eozinofil materyal,
 • Hyalinik stroma,
 • İnvaziv büyüme,
 • Sıklıkla perinöral invazyon,
 • Granulom (Terapi bağlanıtılı olarak)
Kaynak: http://www.pathologyoutlines.com/imgau/cervixadenoidcysticHerran.jpg
Facebook Yorumları