Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Yunancadaki akros(tepe, zirve, en üst nokta)’dan türemiştir. Tıpta; omuz çıkıntısı için kullanılır. (Akrom-iyon)

Akromiyalis; Çıkıntıya ait, zirveye ait anlamlarına gelir.

Akromiyon, skapulanın kemiksi bir çıkıntısıdır. Spina scapulae’den çıkar ve scapula’nın en yüksek noktasını oluşturur.

Anatomi

Akromiyonun üst yüzü pürüzlüdür ve akromiyonun lateral kenarı gibi deltoid kas için orijin görevi görür. Burada kemik doğrudan deri altındadır ve anatomik bir referans noktası olarak palpe edilebilir.

Akromiyonun medial kenarında, klavikula ile eklem bağlantısını sağlayan küçük oval bir yüzey bulunur. Bu eklem akromiyoklaviküler eklem olarak adlandırılır.

Akromiyon, korakoakromiyal bağ ile korakoid çıkıntıya bağlanır ve omuz ekleminin çatısını (forniks humeri) oluşturur.

Akromiyon, klavikula ile birlikte omuzun kemik temelini oluşturur.

Akromiyon tip 2 nedir?

Bu yüzden “omuz yüksekliği” olarak da adlandırılır. Omuz yüksekliğini omzunuzun üst kısmında küçük bir çıkıntı olarak hissedebilirsiniz. Doktor omuz yüksekliğini şekline göre üç farklı tipe ayırabilir. “Akromiyon tip 2 “de omuz yüksekliğini oluşturan kemik çıkıntı hafifçe kavislidir.

Klinik

Akromiyonun şekli subakromiyal sıkışmada rol oynar. Bigliani’ye göre, sagittal görünümde dört form ayırt edilir. Tip 2 en yaygın olanıdır, yani humerus başına paralel içbükey bir alt yüzey. Tip 3’te ventral yerleşimli, kaudal yönelimli bir enteziyofit bulunur ve bu da omuz sıkışma insidansının artmasıyla ilişkilidir.

Akromiyonun lateralde aşağı doğru eğimli olması ve akromiyonun alçakta kalması da sıkışma için risk faktörleridir. Normalde, akromiyonun alt yüzeyi oblik koronal düzlemde lateral klavikulaya paraleldir. MRG’de kantifikasyon, değişken açılanma ve kesit konumu nedeniyle kullanışlı değildir.

Akromiyonun lateral boyutu da bir rol oynar.

Facebook Yorumları