Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Edinme kelimesi Latince “almak, elde etmek” anlamına gelen acquirere kelimesinden gelmektedir. Edinme kelimesi “etmek” anlamına gelen ad ön eki ve “aramak” anlamına gelen queri fiilinden oluşur.

Günümüzde edinim kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. Bir şirket satın alma sürecini, yeni bilgi veya beceriler öğrenme sürecini veya yeni bir mülk edinme sürecini tanımlamak için kullanılabilir.

Aşağıda acquisition kelimesinin cümle içinde kullanımına ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

  • Şirketin yeni teknolojiyi satın alması büyük bir başarıydı.
  • Öğrencinin yeni bilgiler edinmesi, sınav sonuçlarındaki iyileşmede açıkça görülüyordu.
  • Çiftin yeni bir ev edinmesi bir rüyanın gerçekleşmesiydi.

Veri Toplama: Bu genellikle tıbbi görüntüleme bağlamında kullanılır; burada veri toplama, görüntü verilerini elde etme sürecini ifade eder. Örneğin, Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRI), elde etme aşaması, görüntüyü oluşturmak için hastanın vücudundan verilerin toplandığı zamandır. Benzer şekilde, araştırmada veri toplama, analiz için veri toplama anlamına gelebilir.

Beceri Kazanımı: Tıp eğitimi ve öğretiminde, edinim genellikle tıp öğrencilerinin veya sağlık profesyonellerinin yeni beceriler veya bilgiler edindiği süreci ifade eder.

Sağlık Kuruluşlarının Satın Alınması: Ticarette olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de satın alma, hastanelerin, kliniklerin veya diğer sağlık kuruluşlarının satın alınması veya birleştirilmesi anlamına gelebilir. Bu, sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve sunumunu etkileyebilir.

Ekipman veya İlaçların Edinimi: Bu, bir sağlık tesisi tarafından tıbbi ekipman veya ilaçların satın alınması anlamına gelebilir.

Tarih

Edinme kelimesi İngilizce’de ilk olarak 14. yüzyılda kullanılmıştır. Başlangıçta “bir şeyi elde etme eylemi” anlamına geliyordu. Ancak kelimenin anlamı zaman içinde “edinilmiş bir şeyi” de kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Edinim kelimesinin tarihi nispeten kısadır. Kelime İngilizce’de ilk olarak 14. yüzyılda kullanılmış, ancak 17. yüzyıla kadar yaygınlaşmamıştır. Matbaa gibi yeni teknolojilerin gelişmesi, bilgi ve enformasyon edinmeyi kolaylaştırmıştır. Bu durum, yeni bilgi veya beceri kazanma sürecini tanımlamak için edinim kelimesinin kullanımında bir artışa yol açmıştır.

Facebook Yorumları