Tahmini okuma süresi: 1 dakika

“Acquisition” kelimesi Latince “acquirere” veya “ad+quaerere” kelimesinden gelir ve “ek olarak elde etmek, biriktirmek, kazanmak” anlamına gelir. “acquirere” kelimesi “-e, -e doğru” anlamına gelen “ad-” ön eki ile “aramak, istemek” anlamına gelen “quaerere” fiilinden oluşmaktadır.

“Acquisition” kelimesi İngilizce’de ilk olarak 14. yüzyılda kullanılmış ve başlangıçta bilgi veya mülk gibi bir şey kazanma eylemine atıfta bulunmuştur. 16. yüzyılda, kelimenin anlamı değişmeye başladı ve daha spesifik olarak bir şirketi veya başka bir ticari varlığı satın alma eylemine atıfta bulunmak için kullanılmaya başlandı.

Günümüzde “satın alma” kelimesi iş dünyası, hukuk ve psikoloji de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. İş dünyasında “satın alma” terimi genellikle bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınmasını ifade etmek için kullanılır. Hukukta “satın alma” terimi, mülkün yasal mülkiyetinin elde edilmesi sürecine atıfta bulunmak için kullanılır. Psikolojide “edinim” terimi yeni bilgi veya becerilerin öğrenilmesi sürecini ifade etmek için kullanılır.

“acquisition” kelimesinin cümle içinde kullanımına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Şirketin rakibini satın alması büyük bir darbe oldu.
  • Yeni mülkün satın alınması işimizi büyütmemizi sağlayacak.
  • Çocuğun dil edinimi karmaşık bir süreçtir.

Acquisita ve acquisition kelimelerinin her ikisi de bir şeyi elde etme eylemiyle ilgilidir, ancak farklı anlamlara sahiptirler.

Acquisita Latince bir kelime olup “edinilmiş şeyler” anlamına gelmektedir. Yasal anlamda, miras veya satın alma gibi yollarla birileri tarafından edinilen mülkleri ifade etmek için kullanılır.

Acquisition, “bir şeyi elde etme eylemi” anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. Daha genel bir anlamda bilgi, mülk veya bir şirket gibi bir şeyi elde etme eylemini ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, bir şirketin satın alınmasının fikri mülkiyeti, çalışanları ve müşterileri gibi tüm varlıklarını içerdiğini söyleyebilirsiniz. Bir şirketin satın alınmasının, mevcut sahiplerinden satın alma süreci olduğunu da söyleyebilirsiniz.

Bazı durumlarda, bu iki kelime birbirinin yerine kullanılabilir. Örneğin, yeni bir mülkün satın alınmasının yeni bir mülkün satın alınması olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak, çoğu durumda, iki kelime farklı anlamlara sahiptir.

Facebook Yorumları