Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Aaron belirtisi bazen apandisit hastalarında görülen bir klinik belirtidir. Karnın sağ alt kadranında bulunan McBurney noktasına basınç uygulandığında epigastrik veya periumbilikal bölgede sevk edilen ağrı veya rahatsızlığın varlığını ifade eder.

Amerikalı bir cerrah olan Dr. Charles D. Aaron bu işareti 1938 yılında tanımlamıştır. Aaron işaretinin varlığı akut apandisitin göstergesi olabilir, çünkü söz konusu ağrının iltihaplı apandisitin visseral peritonu tahriş etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, Aaron belirtisi tüm apandisit vakalarında mevcut olmayabileceğinden kesin bir tanı aracı değildir.

Klinik uygulamada, apandisit tanısı tipik olarak klinik belirti ve semptomlar, laboratuvar testleri ve ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonuna dayanarak konur. Gastroenterit, yumurtalık kistleri veya ektopik gebelik gibi diğer durumların da apandisite benzer karın ağrısına neden olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Facebook Yorumları