5-Fluorouracil

Sinonim: 5-FU, 5-Fluoruracil.

Ticari Marka: Adrucil.

DNA eşlenmesi için gereken timidin nükleosidinin sentezini engeller.

Kaynak: http://www.oncoprof.net/Generale2000/g09_Chimiotherapie/images/Structure5FU.gif
Facebook Yorumları