Pontus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Antik Yunancada Πόντος • (Póntos) kelimesi ilk yazıtlarda her deniz için kullanılsa da , daha sonraki eserlerde Karadeniz için kullanılmıştır. Aynı zamanda;

Bilinç

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Consciousness, Bewusstsein. Dışarı veya içeri varlığın farkında olma, ya da sezmedir. Facebook Yorumları

Savunma mekanizması

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Abwehrmechanismus,  defence mechanism. Genellikle bilinç dışı gerçekleşen, içsel çatışmayı dindirmek için gerçekleşen psikolojik bir tepki olarak görülür. Bu içsel

Karşıt tepki kurma

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Reaktionsbildung, reaction formation. Savunma mekanizasının basamaklarından biridir. Facebook Yorumları

Asperger sendromu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sosyal etkileşimde, sözsüz iletişimde yaşadıkları güçlükler ile karakterize edilen gelişim bozukluğudur. Bu sendrom hakkında bilinen en eski tanımlama rus çocuk

Kluver-Bucy sendromu (KBS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika İlk olarak kuyruklu maymunlarda keşfedilmiş bu sendrom, iki taraflı temporal beyin hasarı, Amigdala da dahil olmak üzere, engellenemeyen, aşırı cinsel

Mini Mental Durum Testi (MMDT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika  Klinikte ve araştırmalarda bilişsel bozukluğu ölçmek için kullanılan toplam 30 puanlık bir testtir. 1975’te Marshal F. Folstein, Susan Folstein, and Paul

Borderline kişilik bozukluğu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Borderline-Syndrom. Eski zamanlardan itibaren Homer, Hippocrates, Aretaeus’un tarif ettiği üzere kişideki yoğun değişken ruh halleri bilinmekteydi. 1684’te İsviçreli doktor

Elektrokonvülsif terapi (EKT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: elektroşok tedavisi. Beyinden elektrik akımı geçirelerek yapay bir epilepsi nöbeti oluşturarak tedavi etmeye çalışan bir yöntemdir. (Bkz; Elektr-o-konvülsif) (Bkz;

Konvülsiyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: convulsion. Latincedeki convellō‘dan türeyen convulsiō‘dan türemiştir. Anlamları: İstemsiz, hızlı ve yoğun kas kasılması, Şiddetli kargaşa. Facebook Yorumları