Asperger sendromu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sosyal etkileşimde, sözsüz iletişimde yaşadıkları güçlükler ile karakterize edilen gelişim bozukluğudur. Bu sendrom hakkında bilinen en eski tanımlama rus çocuk

Kluver-Bucy sendromu (KBS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika İlk olarak kuyruklu maymunlarda keşfedilmiş bu sendrom, iki taraflı temporal beyin hasarı, Amigdala da dahil olmak üzere, engellenemeyen, aşırı cinsel

Mini Mental Durum Testi (MMDT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika  Klinikte ve araştırmalarda bilişsel bozukluğu ölçmek için kullanılan toplam 30 puanlık bir testtir. 1975’te Marshal F. Folstein, Susan Folstein, and Paul

Borderline kişilik bozukluğu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Borderline-Syndrom. Eski zamanlardan itibaren Homer, Hippocrates, Aretaeus’un tarif ettiği üzere kişideki yoğun değişken ruh halleri bilinmekteydi. 1684’te İsviçreli doktor

Elektrokonvülsif terapi (EKT)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: elektroşok tedavisi. Beyinden elektrik akımı geçirelerek yapay bir epilepsi nöbeti oluşturarak tedavi etmeye çalışan bir yöntemdir. (Bkz; Elektr-o-konvülsif) (Bkz;

Konvülsiyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: convulsion. Latincedeki convellō‘dan türeyen convulsiō‘dan türemiştir. Anlamları: İstemsiz, hızlı ve yoğun kas kasılması, Şiddetli kargaşa. Facebook Yorumları

Flexibilitas cerea

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Latincede balmumu esnekliği anlamına gelir. Özellikle katatonik hastalarda gözlemlenir. (Bkz; Flexibilitas) (Bkz; cerea) Facebook Yorumları

Nervozus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: nervōsus. Latincedeki nervus (“sinir, enerji”) +‎ -ōsus‘nun bileşiminden oluşmuştur. Latincedeki bu sıfatın anlamları: Sinirli, Gergin, Güçlü, kuvvetli, enerjik. Sayı Tekil Çoğul Hal

Bulimiya

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: bulimia. Antik Yunancadaki βοῦς (boûs, “inek, öküz”) +‎ λῑμός (līmós, “açlık”)’den türeyen  βουλιμία (boulimía, “şiddetli açlık, öküz gibi aç”) kelimesinden dilimize geçmiştir. Facebook Yorumları

Oasis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Mısırcadaki  wḥꜣt (“Vaha, kazan”)’den türeyen Antik YunancadakiὌασις (Óasis)’den türemiştir. Roma imparatorluğu zamanında suçluların sürgüne gönderildiği, modern zamanda Libya çölünde bulunan Dakhla ve