Alaşım

Tahmini okuma süresi: 1 dakika İki veya daha fazla metalin bileşmesine denir. Facebook Yorumları

Çözünme

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Solvasyon. Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak

Gluten

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki glūten (“yapışkan”)’den türeyen Fransızcadaki gluten‘den dilimize geçmiştir. Bir proteindir. Facebook Yorumları

Phi fenomeni

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sabit olan nesnelerin belli bir aralıkta ve hızlı bir biçimde sunulması sonucunda oluşan, gerçekte olmayan hareket algısıdır. Facebook Yorumları

Agrizofobi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Yabani hayvanlardan korkmayı ifade eder. (Bkz; Agrizo-fobi) Facebook Yorumları

Reye sendromu

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Avusturalyalı patolog  Ralph Douglas Kenneth Reye (1912–1977) tarafından betimlenen sendrom, beynin akut hasarı (Ensefalopati) ve karaciğerin yağlanması ile kendini gösterir.

Kaburga

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Moğolcada ḳabi (yan, yakın)’dan sırasıyla türeyen ḳabirga (yanaşmak, yaklaşmak), ḳabirga (yan, yamaç, döş)’dan dilimize geçmiştir. İnsan vücudunda 12 çift kaburga

Aft

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki ἄφθα (áphtha, “ağız ülseri”)’dan türemiştir. Anlamları; Kandidiyaz, ağız iltihabı, Bir ağız ülseri, (Veteriner) Ayak-ağız hastalığı Aftöz; Aft ile ilgili olan.

Miyofibril

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: myofibril, Myofibrille. Kas dokuda bulunan ve kas dokunun en önemli özelliği olan kasıp gevşemeyi sağlayan protein iplikçiklerdir. (Bkz; Miy-o-fibr–il)

Botanik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Botanic, botany Antik Yunancadaki βοτάνη (botánē, “bitki, otlamak”)’dan türeyen βοτανικός (botanikós)’dan Türeyen Latincedeki botanicus, Fransızcadaki botanique‘dan dilimize geçmiştir. Bitkileri inceleyen  bilim dalıdır. Facebook