Marihuana

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Düzgün bir ismin; María Juana (“Mary Jane”) gibi, söylenerek zaman ve yer içinde değiştiği düşünülüyor. Meksikalılar Marihuana, İngilizcede ise; Marijuana denilmiştir.

Kanvas

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antşk Yunancadaki κάνναβις (kánnabis) Latincedeki Latin cannabis‘den türeyen eski Fransızcadaki  canevas (chanevas, chenevas)’dan dilimize geçmiştir. Bir isim olarak anlamları; Kenevirden yapılan elbise, gömlek,

Psikotrop madde

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: psikoaktif madde. İnsan psikolojisini aracısız etkileyen madde grubudur. 1)Kullanım 1.1.Ağrı kesici 1.2.Psikiyatrik tedavi ilaçları 1.3.Eğlence için kullanılan ilaçlar Ecstasy (NMDA/

Demans

Tahmini okuma süresi: 1 dakika de- “uzak” + mens (masdar mentis) “mantık”‘dan türeyen Latincedeki dementia kelimesinden dilimize geçmiştir. (Bkz; de-mans) Kronik bir organ sendromu olarak ele alınır.

Dilute Gen

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Omurgalılarda kürk rengini belirleyen gendir. (Bkz; Dilute) Facebook Yorumları

Spontan jenerasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Canlıların başlangıçta cansız maddeden türediği görüşü; kendiliğinden türeme. Facebook Yorumları

Endospor

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Bazı bakterilerin uygun olmayan zor koşullar altında sitoplazma yüzeyini minimuma indirerek metabolizmasını en düşük halde çalıştırmasıyla geçilen uyku durumudur. Bu durumdayken üreme

Spor

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Spore. Ana Hint-Avrupadaki *sper- (“yaymak”) ‘den türeyen Antik Yunancadaki σπόρος (spóros, “ekim”) and σπείρω (speírō, “ekmek”) kelimeleri, Latincede spora diye ifade edilmiştir. Daha sonrasında spor diye

Omnivor

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki omni– (hepsi) +‎ -vorous‘un bileşiminden türeyen omnivorous‘dan türemiştir. Anlamları; Ne etçil ne de otçul olan diyet, (Mecazi) farklı konulara ilgisi olmak,

epicene

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki ἐπι- (epi-, ‘üstünde’) + κοινός (koinós, “ortak; genel, halk”)’nin bileşiminden oluşan  ἐπίκοινος (epíkoinos, “birçok insan için ortak olan şeyler”), Latincede epicoenon (“eril veya dişil özelliği olan isim”)