Mutualizm

Sinonim: Mutualism, Mutualismus İki tür arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ilişkiye denir. (Bkz; Mutual-izm) Facebook Yorumları

Ototrof

Sinonim: Autotroph, Autotrophie. Kendi besinini inorganik moleküllerden ışık, ısı veya diğer enerji kaynaklarıyla üreten organizmalara denir. (Bkz; Oto–trof) Facebook Yorumları

Fauna

Latincede Faunus (“ormanların ve çobanların tanrısı”)’un kız kardeşidir. Belirli bir zaman, bölge ve periyottaki bir grup hayvanı temsil eder. Facebook Yorumları

Metamorfoz

Sinonim: Metamorphosis, metamorphose. Antik Yunancadaki μετά (metá, “sonra”) + μορφή(morphḗ, “biçim, form”)’dan türeyen  μεταμόρφωσις (metamórphōsis), Latincede metamorphōsis diye ifade edilmiştir. Doğumdan sonra bireyin formunun değişmesini ifade eder.

pix

Ana Hint-Avrupa’daki *peyH- (“yağ”)’den türeyen *pik- (“reçine”)’den türemiştir. Latincedeki anlamları: Katran, Zift. Hal Tekil Çoğul Nominatif pix picēs Genitif picis picum Datif picī

Hardy-Weinberg eşitliği

Sinonim:  Hardy–Weinberg principle, Hardy–Weinberg equilibrium, model, theorem, law, Hardy-Weinberg-Gleichgewicht (HWG). Gen frekanslarının hesaplanması için İngiliz matematikçisi Hardy ve Alman Weinberg’in 1908 yılında geliştirmiş oldukları istatiksel prensiptir.  

Ekoloji

Ekoloji kelimesi ilk defa 1866’da Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır.   1.Popülasyonların yapısı 1.1.Yaşam alanı 1.2.Demografik 1.3. Popülasyon genetiği 2.Popülasyonun büyüklüğü

vespertīliō

Latincedeki vesper (“akşam”) sözcüğünden türemiştir. Yarasa anlamındadır. Hal Tekil Çoğul Nominatif vespertīliō vespertīliōnēs Genitif vespertīliōnis vespertīliōnum Datif vespertīliōnī vespertīliōnibus Akusatif vespertīliōnem

Fenotipik plastisite

Sinonim: Phenotypic plasticity, Phenotypische plastizität. Çoklu fenotipi ifade eden tekil bir genotipin çevresel uyarılara karşı vermiş olduğu tepki sürecidir. Facebook

Yara

Sinonim: Nedbe. Yaraların bakımı Yara revizyonu ve inspeksionu Yara temizliği Cerrahi yara temizliği; (Gerekirse) yara çevresindeki nekrotik dokuların kesilip uzaklaştırılması,