Siluet fenomeni

"Siluet işareti" veya "siluet fenomeni" öncelikle göğüs radyolojisinde, özellikle de göğüs röntgenlerinin yorumlanmasında kullanılan önemli bir kavramdır. Bu fenomen, benzer radyografik yoğunluktaki yapılar arasındaki normal sınırların kaybına dayanarak bir lezyonun...

Bizmut-Corlette sınıflandırması

Bizmut-Corlette sınıflandırması, Klatskin tümörleri olarak da bilinen hiler kolanjiyokarsinomları kategorize etmek için kullanılan, yaygın olarak tanınan bir sistemdir. Bu tümörler sağ ve sol hepatik safra kanallarının birleştiği yerde bulunur. Sınıflandırma, uygun...

Hach sınıflandırması

Yaygın olarak "Haah" veya "Hah" olarak yazılan Hach sınıflandırması, özellikle kronik venöz bozukluklar bağlamında bacaklardaki venöz reflü ve yetersizliği sınıflandırmak için kullanılan bir sistemi ifade eder. Bu sınıflandırma özellikle varisli damarların ve diğer...

Perforan damarların venöz yetmezliği

Genellikle perforan damarların venöz yetmezliği olarak adlandırılan perforan yetmezliği, yüzeysel toplardamar sistemini bacaklardaki derin toplardamar sistemine bağlayan damarların (perforan veya perforatör damarlar olarak bilinir) düzgün çalışmadığı bir durumdur. Bu...

Heyde Sendromu

Heyde Sendromu, aort stenozu (kalpteki aort kapağının daralması), anjiyodisplazi (mide-bağırsak kanalındaki anormal ve hassas kan damarları) ve mide-bağırsak kanamasından oluşan bir üçlü ile karakterize edilen nadir bir tıbbi durumdur. Sendrom ilk kez 1958'de...

Mallory-Weiss sendromu

Mallory-Weiss sendromu, tipik olarak mide ve yemek borusunun birleştiği yerde, mukoza zarındaki yırtıklardan (kesiklerden) kaynaklanan kanama ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Bu gözyaşları genellikle uzun süreli kusmalardan kaynaklanır ve sıklıkla alkolizm...

Sodyum perklorat (NaClO₄)

Sodyum perklorat (NaClO₄) olarak da bilinen sodyum perklorat, analitik kimyada ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Perklorik asidin sodyum tuzudur ve suda yüksek çözünürlüğü ve güçlü oksitleyici etkisi ile karakterize edilir....

Cerrahi düğümleme

Cerrahi düğümleme tipleri Cerrahi düğümleme, yaraları veya kesikleri kapatmak ve kan damarlarını bağlamak için dikişlerin sabitlenmesinde kullanılan, ameliyatta kritik bir beceridir. Her birinin kendine özgü uygulamaları, güçlü yönleri ve sınırlamaları olan çeşitli...

Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu Performans Durumu

İng: The Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG) Performans Durumu, hastanın hastalığının nasıl ilerlediğini, hastalığın günlük yaşam yeteneklerini nasıl etkilediğini değerlendirmek, uygun tedavi ve prognozu belirlemek için...

Demirhindi

Tamarind (Tamarindus indica) "Demirhindi" adı, "Hint hurması" anlamına gelen Arapça "tamar hindi" teriminden gelir ve hurmalara biraz benzeyen tatlı-ekşi tadını yansıtır.Kökeni Afrika'da olan demirhindi yüzyıllardır geleneksel tıpta, yemek pişirmede ve gölge ağacı...

Son yazılar