Perspiratio insensibilis

Sinonim: insensible perspiration, extraglanduläre Wasserabgabe. Deriden ve mukus tabakasından, çıplak gözle ter görülmeden su kaybedilmesidir. (Bkz; Perspiratio) (Bkz; insensibilis) Facebook Yorumları

īnsēnsibilis

Latincedeki in- +‎ sēnsibilis‘nin bileşiminden meydana gelmiştir. Anlamları; Algılanamaz, hissedilemez, Saptanamaz. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr Mask./Fem. Nötr Nominatif īnsēnsibilis

sēnsus

Latincedeki sentiō (“hissetmek, algılamak”)’nun geçmiş zamandaki edilgen ortacıdır. Anlamları: Hissettim, algıladım, Bilişsel olarak fark ettim, Bir fikrim varmış gibi hissettim, bir duyguyu

Marş kırığı

Sinonim: March fracture, Marshfraktur. Ayak tarağı kemiğinin parmak ucuna yakın olan üçte birinde oluşacak kırığa denir. Genellikle askerlerde görülse de,

Clay shoveler kırığı

Sinonim: maladie de terrasiers, Schipperfraktur. Alt boyun ve üst göğüs omurgalarının dikensi uzantılarında oluşan kırığa denir. 1930’larda Avusturalyadaki kil madenindeki çalışanların, kafalarından

Kaburga kırığı

Kaburga kırıkları genellikle travma kaynaklı olsa da, öksürüğe bağlı kaburga kırığı nadir de olsa solunum kaslarının farklı bir düzende çalışmasıyla

Jones kırığı

Sinonim: Jones fracture, Jones-Fraktur. Ayaktaki 5. parmağının (ayak serçe parmağı) tarağının kökü ile orta kısmı arasındaki kırığa denir. 1895 yılında askeri bir

sequor

Ana Hint-Avrupa’da *sekʷ- (“takip etmek”)’dan türeyen, Ana İtalik’deki *sekʷōr’den türemiştir. ben takip ederim, gelirim, ardından gelirim anlamlarına gelir. Şimdiki zamandaki aktif mastar hali; sequī‘dir.

ferrum

Latincede; Demir, Demirden yapılmış herhangi bir alet, Kılıç. Hal Tekil Çoğul Nominatif ferrum ferra Genitif ferrī ferrōrum Datif ferrō ferrīs

ferratus

Latincede; demir ile döşeli, kaplı veya nallı anlamlarına gelir. Ferrum kelimesinden türemiştir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr