tata box

michael l. goldberg ve david s. hognessnin 1978’de bulduğu dna diziliminde, promotor bölgesinde bulduğu gen yönetimini ökaryotlarda transkription da üstlenen gendir.
-tfııd tarafından tanınır.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.