Sievert

sievert (gösterim: sv), canlı dokunun maruz kaldığı radyasyonun etkisini gösteren “doz

Rolf sievert

eşdeğeri”nin sı sistemindeki birimi.
sı sistemindeki temel birimlerle ifade etmek gerekirse aşağıdaki eşitlikler kurulabilir;
1 sv = 1 j/kg = 1 m2/s2 = 1 m2·s–2

 

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.