rafe

Sinonim: raphaeraphes (Çoğul hali).

Antik Yunancadaki ῥαφή (rhaphḗ, dikiş yeri, bağlantı izi) kelimesinden türeyen Latincedeki raphe kelimesinden türemiştir.

Vücut dokusu, organlar veya diğer yapılar arasındaki bağlantı yeridir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın