Pars

Ana İtalik’de *partis > parts > pars şeklinde türemiştir. Asıl kökünün Ana Hint-Avrupa’daki *perH- or *per- (“satmak, değiştirmek) olduğu düşünülmektedir. Latincedeki anlamları:

  • Kısım, parça, pay,
  • Biraz,
  • Bölüntü,
  • (Tiyatro) Bölüm,
  • İşlev, görev,
  • Kader, yazgı,
  • Yön.
Hal Tekil Çoğul
nominatif pars partēs
genitif partis partium
datif partī partibus
akusatif partem
partim
partēs
partīs
ablatif parte
partī
partibus
vokatif pars partēs
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.