Sütür

Sinonim: Surgical suture (eng), Nähen (deu). Latincedeki sutura kelimesinden türeyen Fransızcadaki souture kelimesinden türemiştir. Bir iğne yardımıyla ayrılmış iki kenarı birleştiren düğümü, tıbbi dikişi

Atriyal fibrilasyon

Sinonim: Atrial fibrillation (AF, A-fib), Vorhofflimmern,  absolute Arrhythmie, Vfli, VoFli, VHF, VHFli, , fibrillation of auricles, arrhythmia perpetua, pulsus perpetuus irregularis, delirium cordis, fibrillatio et tachysystolia atriorum.

Fibrilasyon

Sinonim: fibrillation, flimmern. Kalp kasının liflerinin hızlı, düzensiz ve uyumsuz kasılmasına denir. Latincede fibra‘nın küçültme eki alarak isimleşdirilmesinden oluşmuştur. Facebook Yorumları

Taraklı ayak

Sinonim: splayfoot, Spreizfuß. Latincesi Pes transversoplanus‘dur. (Bkz; pes) (Bkz; transvers-o-planus) Ayakda bulunan ayak tarağı kemiklerinin birbirinen uzaklaşarak, kemikler arasındaki bağ ve kaslar üzerinde oluşmuş

Nazofarenks kanser

Sinonim: Nasopharynx cancer, nasopharyngeal carcinoma (NPC),  Nasopharynxkarzinom, Epipharynxkarzinom, Nasenrachenkrebs. Kulak yutak arasındaki bölgede oluşan kanseri ifade eder. (Bkz; Naz-o-farenks) (Bkz; kanser) Lenfoepitelyal karsinom olarak önceden isimlendirilirdi.

Ligamentum longitudinale posteriyus

Sinonim: ligamentum longitudinale posterius, hinteres Längsband, posterior longitudinal ligament. Omurganın arkasındaki uzunluğuna bağ anlamına gelir. (bkz: ligamentum) (bkz: longitudinale ) (bkz: posteriyus) Facebook Yorumları

surrogātus

Latincedeki subrogare veya surrogare‘ne fiillerinin geçmiş zamandaki isimleşmiş ortacıdır. Kelime anlamı yedektir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins Mask. Fem. Nötr Mask. Fem.

Muskulus fibularis longus

Sinonim: Muskulus peroneus longus. Baldır kemiğinin uzun kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fibularis ) (Bkz; longus) Kaynak: Baldır kemiğinin başı, Bağlanma yeri: Ayakta,

Polites

Sinonim: πολῐήτης (poliḗtēs) Antik Yunancadaki πολῑ́της (polī́tēs); πόλις  (pólis, “Şehir”) +‎ -ῑ́της (-ī́tēs)’den bileşmesiyle türemiştir. Şehirli, vatandaş, yurttaş anlamlarına gelir. Facebook Yorumları

Politika

Sinonim: Politic, Politik. Antik Yunancadaki πολίτης  (polítēs, “vatandaş, yurttaş”)’den farklılaşan; πολιτικός (politikós) kelimesinden türeyen Latincedeki politicus, daha sonraları Fransızcadaki politique‘den türemiştir. Facebook Yorumları