Mide

 • Sinonim: gastr-, gastro-.
 • yunancada(f);  gaster .
 • midede uzun süre kimüs toplanır.1,5 litreden 2 litreye kadar değişebilir. amilaz enzimi ile sindirim bu safhada devam eder.
 • mide girişinde mide ağzı(cardia) bulunur. midenin içersindeki duvar mukoza tabakasıyla örtülüdür, kıvrımlıdır ve üç tip salgı hücresini barındırır. bunlar: mucocyti cervicales, exocrinocyti parietales exocrinocyti principales.exocrinocyti parietales hcl salgılar. bu hücre yarım saatten sonra bir saate kadar kimüsü asitler.bu asit amilazı inaktiv yapar, besin içinde patojenik olguları yok eder ve proteinleri denatürize eder. exocrinocyti principales inaktiv pepsinojen enzimini değiştirir ve pepsin olarak aktif yapar. pepsin protenini daha küçük parçalara ayırır. pepsin bir bağ dokunun ana kısmı olan kolajendir. midenin ph değeri hcl sayesinde 0,9 dur.ph mide duvarını korumak için önemlidir. mucocyti cervicales ise bu yüzden karbonhidratca zengindir. mide duvarını korur ve hcl yi nötr etmek için bir tampon çözelti salgılar.bir başka protein parçalayan yapı ise cathepsin dir.bu ve bunun gibi yapılar mide özsuyunda mevcuttur. günlük 1.5-2 litre kadar üretilir. bunun dışında exocrinocyti parietales intrinsic faktor ü üretir. ıntrinsic-faktor ileum da b12 vitaminin emilimi için önemlidir. kimus peristaltik hareketle karıştırılıp musculus sphincter pylori sayesinde duodenuma gönderilir.
 • proximal tarafında depo edilir. distal yönünde adım atıcı hücreler ,chymus karıştırma ve chymusun bir mm altına düşene kadar peristaltik hareket mevcuttur.
  + gastrin, genişleme, motilin
  – sekretin, gıp, somatostatin
 • -tek katlı silindirik epithel hücreleri bulunur.
  -hem ventral mesenterium hem dorsal mesenterium bulunur

 

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.