kata-

Antik Yunancadaki κατά (katá, downwards)’dan türemiş olan Latincedeki cata‘dan türemiştir. Anlamları:

  1. Aşağı, aşağıya doğru,
  2. Geri, geriye doğru, dejeneratif,
  3. Hepsi, büsbütün.

 

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın