ince bağırsak

Sinonim: Dünndarm, small intestine, small bowel

Latincesi; intestinum tenue‘dir.

ince bağırsak farklı sindirim ve alım mekanizmasıyla, farklı kısımlara ayrılır.duodenum(on
iki parmak bağırsağı) ile başlar, jejunum ile devam eder ve ileum ile son bulur.
on iki parmak bağırsağında, Hco3− salgılanarak chymus nötralize edilir. safra ile birlikte pankreastaki salgılarda buraya dökülür. sindirim,besinlerin emilimi de, burada son bulur. karbonhidratlarin sindirimi ağızda amilazla başlar. nişasta(amylum) amilaz (amylon ) oligosaccharid lere ve maltoz a parçalanır. glucose, fructose, galaktose ve mannose gibi moleküller lactase, sucrase ve maltase gibi enzimlerle parçalanır ve hücrelerden geçebilcek boyuta gelip ,ince bağırsağın duvarından alınırlar.
önceden denaturize olmuş protein, poly-, di- und tripeptid e kadar parçalanabilir .peptidazlar(başlıcaları trypsin, chymotrypsin ve karboksipeptidaz)proteinleri aminoasitlerine kadar parçalar. daha sonra hücreye alınır. 90 % di- ve tripeptid ler hücre içine alınıp , sitoplazmik peptidazlar tarafından aminoasitlere parçalanır.

sindirilmemiş yağ ise yağ damlacıkları şeklinde vardır. bunlar lecithine ve safra sıvısı sayesinde (primer misellere) parçalanır. sonra pankreatik lipaz ve karboksil ester lipaz(safra tuzu bağımlı lipaz ) tarafından serbest yağ asidine veya 2-monoglycerid e parçalanır. safra tuzu ile yağ asitleri ikinci miselleri yaparak 2-monoglycerid i kapsar. bağırsak derisi lipophil olduğundan pasif şekilde dağılır. safra tuzu tekrar geri alınır. ileum da 90 % geri emilir.

bu işlemler sonucunda besinlerin 80 % alınır ve vücuttan uzaklaştırılmak istenen su salgılar sayesinde uzaklaştırılır.bu suyun 2 litre besinden 7 litre sindirim salgısından oluşur.bu olay chymus taki tuzun alınımı ile ilişkilidir.bu alım passiv şekilde konsantrasyon farkından hücreler arası boşlukta olur. burdan na+-k+ sayesinde hücreler arası boşluktan ,hücreye alınır.

bu olay sayesinde gerçekleşen osmotik basınç sayesinde ,su büyük kan dolaşımına girer. ince bağırsakta besinlerin ,parçalanıp alınması gerçekleşir. alına besinler kan ve lenf sistemine girer. böylece organizmanın ihtiyaç olduğu enerjinin büyük kısmını bu şekilde karşılar.

büyüme: > 100m2

içeri doğru kıvrımlar, dışarı doğru kıvrımlar, mikrovilli
duodenum
hormon; pankreas, galle
jejunum
emilim; h2o, elektrolyte
ileum
emilim, cobalamin;
enterohepatik döngü

luminal kısımda;na symport basolateral ; kolaylatırılmış diffusion sayesinde, ince bağırsakta glukose emilimi olur.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.