Glukoz

Sinonim: Glikoz veya Glükoz, Glucose, Glucose, Glc, Glukose, Traubenzucker, Gluk-, Gluko-, Glyk-, Glyko-, Glik-, Gliko-.

  • Fransızcadan dilimize geçmiş bu kelime Eski Yunancadaki γλεῦκος(gleûkos, tatlı şarap) kelimesi ile akraba olan γλυκύς(glukús, tatlı) kelimesinden türemiştir. Kelimenin sonundaki -oz eki karbonhidrat olduğunu belirtir.
  • monosakkarit bir karbonhidrattır.
  • Canlı hücreler enerji kaynağı olarak kullanabilirken, metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün veya fotosentez sonucunda ürün olarak görülebilir.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın