-form

Latincedeki fōrma(“ bir form, kontur, figür, şekil, görünüş, biçim) kelimesinden türemiş olan -fōrmis ‎(bir şeyin formunda olmak) kelimesinden türemiştir. Bir şeyin formunda veya şeklinde olmak anlamını taşır.

 

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın