Elektron

  • Sinonim: Electron, ἤλεκτρον ‎(ḗlektron), electro-, elektro-.

Eski Yunancadaki ἠλέκτωρ ‎(ēléktōr, parlayan güneş) kelimesinden türemiştir.

  • Eski yunancada; yanıcı taş anlamına gelir. atom çekirdeğinin çevresindeki negatif elektrik yüklü tanecik (partikül)lerden her biri.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.