Elektron

  • Sinonim: Electron, ἤλεκτρον ‎(ḗlektron), electro-, elektro-.

Eski Yunancadaki ἠλέκτωρ ‎(ēléktōr, parlayan güneş) kelimesinden türemiştir.

  • Eski yunancada; yanıcı taş anlamına gelir. atom çekirdeğinin çevresindeki negatif elektrik yüklü tanecik (partikül)lerden her biri.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın