Duktus hepatikus kommunis

Sinonim: Ductus hepaticus communisCommon hepatic duct, gemeinsamer Lebergallengang

Kaynak: https://s3.amazonaws.com/classconnection/877/flashcards/1553877/png/screen_shot_2015-03-11_at_55229_pm-14C0AD3783220AE3766.png

Ana karaciğer kanalı anlamına gelir. (bkz: ductus) (bkz: hepaticus ) (bkz: communis )

Karaciğer kapısında yer alır. iki safra yolunun birleşmesinden oluşur.
ductus hepaticus dexter: pars hepatis dextra dan çıkan yol
ductus hepatic.us sinister: pars hepatis sinistra dan çıkan yol.

Safra kesesinden gelen kanal ile birleşerek, koledok kanalını oluştururlar.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın