Fasya pelvis viszeralis

Sinonim: Fascia pelvis visceralis, Pelvic fascia. Organlara ait kalça zarı. (Bkz; Fasya) (Bkz; pelvis ) (Bkz; viszer–alis )

Muskulus fleksor digitorum profundus

Sinonim: Flexor digitorum profundus muscle, tiefer Fingerbeuger, Musculus perforans. Parmağa ait derindeki bükme kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleksor ) (Bkz; digitorum ) (Bkz; profundus)

Foramen palatinum minus

Sinonim: lesser palatine foramina. Damak kemiğinin küçük deliği anlamına gelir. (Bkz; Foramen) (Bkz; palatinum ) (Bkz; minus)

cellerimus

Sinonim: sellerimus. Latincedeki bu sıfat, en hızlı, en çabuk anlamlarına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr

Muskulus fleksor digiti minimi brevis

Sinonim: Musculus flexor digiti minimi brevis, flexor digiti minimi brevis muscle, kurzer Kleinfingerbeuger. Serçe parmağın küçük bükücü kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleks-or) (Bkz; digiti) (Bkz;

flexiō

Latincedeki flectō (“ben bükerim, kıvırırım”)’dan türemiştir. İsim olarak anlamları: Bir bükme, eğme, döndürme, sarma, bir dönemeç, viraj, Ses tonunun değişmesi. Hal Tekil

Muskulus kuadriseps femoris

Sinonim: Musculus quadriceps femoris, quadriceps muscle of thigh, quadriceps femoris muscle, vierköpfiger Schenkelstrecker, vierköpfiger Oberschenkelmuskel, Quadrizeps. Uyluk kemiğinin ön tarafında bulunan dört başlı

quattuor

Sinonim: quattor, quātuor, quadr-, quadri-, kuadr-, kuadri-. Latincede dört rakamıdır.

Ligamentum anulare stapedis

Sinonim: Ligamentum ovale, Ligamentum anulare stapediale. Üzengi kemiğine ait halka şeklindeki banttır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; anul–are ) (Bkz; stapedis)

Muskulus piriformis

Sinonim: Musculus piriformis, piriformis muscle, piriform muscle. Kalça kaslarından şekli armuda benzeyen kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; piri–form–is)