ikhthū́s

Sinonim: ἰχθῦς (ikhthûs) Ana Hint-Avrupa’daki *dʰǵʰu-‘dan türemiştir. Antik Yunanada balık anlamına gelir.

terebrāns

Latincedeki terebrō‘nun şimdiki zamandaki ortacıdır. Anlamları: delici, Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr Mask./Fem. Nötr nominatif terebrāns terebrantēs terebrantia

rōdēns

Latincedeki rōdō (“kemirmek, karalamak”)’nun şimdiki zamanda etken ortacıdır. Anlamları: Kemirici, eziyet edici, Karalayıcı. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr Mask./Fem.

plānus

Ana Hint-Avrupa dilindeki  *pleh₂-‘dan türeyen Latincedeki bu kelimenin anlamları: Seviye, düz. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr Mask.

leikhḗn

Sinonim: λιχήν (likhḗn). Antik Yunancadaki λειχήν (leikhḗn)’nın anlamları: Ciğer otu, Memeli hayvanlarda, ciğer otu şeklindeki deri hastalığı Bitkilerin bir çeşit hastalığı Havyvanların ön ayaklarındaki

conglobātus

Latincedeki conglobō’nın geçmiş zamandaki pasif ortacıdır. Anlamları: Bir top haline getirilmiş, Toplatılmış, Sıkıştırılmış. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins Mask. Fem.

İnsanlara Neden Güveniriz?

Hayatta kalmak için güvenmek zorundayız. En temelde ve en sade haliyle, insanlara güveniyoruz çünkü istediklerimizi elde etmemizde bize yardımcı olabilirler.

Fasya pelvis viszeralis

Sinonim: Fascia pelvis visceralis, Pelvic fascia. Organlara ait kalça zarı. (Bkz; Fasya) (Bkz; pelvis ) (Bkz; viszer–alis )

Muskulus fleksor digitorum profundus

Sinonim: Flexor digitorum profundus muscle, tiefer Fingerbeuger, Musculus perforans. Parmağa ait derindeki bükme kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleksor ) (Bkz; digitorum ) (Bkz; profundus)

Foramen palatinum minus

Sinonim: lesser palatine foramina. Damak kemiğinin küçük deliği anlamına gelir. (Bkz; Foramen) (Bkz; palatinum ) (Bkz; minus)