Ligamentum anulare stapedis

Sinonim: Ligamentum ovale, Ligamentum anulare stapediale. Üzengi kemiğine ait halka şeklindeki banttır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; anul–are ) (Bkz; stapedis)

Muskulus piriformis

Sinonim: Musculus piriformis, piriformis muscle, piriform muscle. Kalça kaslarından şekli armuda benzeyen kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; piri–form–is)

serrō

Latincede serra‘dan türemiştir. Anlamları: Ben kesip ayırırım, parçalara ayırırım. Bu fiilin geçmiş zamandaki edilgen ortacına serrātus denir. Kesilmiş, parçalara ayrılmış anlamlarına gelir.

Carpeus

Sinonim: Karpeus, carpus. Antik Yunancadaki καρπός (karpós, “el bileği”)’dan türemiştir. Latincede; El bileğini ifade eder.

adventīcius

Sinonim: Adventikus, adventisya. Latincedeki anlamları: Yabancı, acayip, Alışık olunmayan, sıra dışı, Dış kökenli. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask.

Muskulus trapezius

Sinonim: trapezius muscle, Trapezmuskel, Kapuzenmuskel. Yamuk şeklindeki sırt kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; trapez–ius)

trápeza

Sinonim: τρᾰ́πεσδᾰ (trápesda), trapez-. Ana Hint-Avrupa’daki tr̥- (“üç”, ek hali) + *pṓds (“ayak”)’den türeyen*tr̥-ped-ih₂- (“üç ayağı olmak”)’den türemiştir. Antik Yunancadaki; Önceki masaların üç ayağı olmasından dolayı masayı ifade

Kosta supuria

Sinonim: costae spuriae, false rib. Yalancı kaburgaları ifade eder. (Bkz; Kosta) (Bkz; supuria)

spurius

Latincedeki spernō‘dan türemiştir. Anlamları: Gayri meşru doğum, Yanlış, sahte, yalancı. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr Mask. Fem.

Lineae transversae

Sinonim: Linea transversae ossis sacri. Sağrı kemiğindeki yatay çizgilerdir. (Bkz; Lineae) (Bkz; transversae)