arbitrārius

Latincedeki arbiter (“tanık, seyirci, dinleyici, hakim, denetmen”)’den türemiş bir sıfattır. Anlamları: Hakemlik etmek, Keyfi, isteğe bağlı, Gaddar, zalim. Sayı Tekil Çoğul Hal

salūs

Ana Hint-Avrupa’daki *solh₂- (“tüm, tamamlanan”)’dan türemiştir. Anlamları: Güvenlik; emniyetli, Sağlıklı, varlıklı; refah. Kurtuluş, kurtulma, Selamlama. Hal Tekil Çoğul nominatif salūs salūtēs genitif salūtis

pietās

Latince’deki pius (“dindar, dini kurallara rivayet eden”) +‎ -tās ‘dan türemiştir. Anlamları: Görev anlayışı, (Tanrı’ya) hizmet, ibadet eden kişi, (Yakınlara olan) sevgi, bağlılık, görev anlayışı,

Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen Mekanizmalardan Biri Daha Ortaya Kondu

Alzheimer hastalığı, ileri yaştaki demans (bunama) vakalarında en sık karşılaşılan neden. Bellek yitiminin yanı sıra, hastaların öğrenme, mantıklı düşünme, iletişim

hirsutus

Latince’deki hīrtus (kökü hirsus’dur)’den türmiştir. Bu sıfatın anlamları: Kaba, tüylü, kıllı, dikenli, Saçlı, Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr Mask.

terreō

Ana Hİnt-Avrupa’daki *ter-‘den türeyeren *tres-‘ten türemiştir. Latincedeki bu fiilin anlamları: Ben korkarım, ödüm patlar, telaşlanırım, Ben caydırırım, korkuturum

Sistosarkoma filloides

Sinonim:  Phyllodes tumors, cystosarcoma phyllodes, phylloides tumor, Cystosarcoma phylloides ( Phylloidtumor), Zystosarkom. Memedeki bağ dokuda hızlı büyüyen bir tümör tipidir. (Bkz; Sist-o-sark–oma) (Bkz; filloides ) Kadınlarda

filloides

Sinonim: fillodes, phylloides, phyllodes. Antik Yunancadaki φυλλώδης (phullṓdēs, “yaprağa benzeyen”)’dan türeyen Latincedeki phyllodium‘dan türemiştir. Yaprak şeklini veya biçimini andıran anlamına gelir.

Sequestrum

Sinonim: Sequester. Ayırıcı, bölücü, Tıpta, organın ölü hücrelerden oluşan dokusuna denir. Kelimenin çoğulu; sequestra‘dır.

Ankilozan spondilit

Sinonim: Ankylosing spondylitis (AS), Spondylitis ankylosans, Morbus Bechterew. Omurgadaki eklemlerin uzun süreli iltihaplanmasıdır. (Bkz; Ankilozan) (Bkz; spondil–it)