Klaritromisin

Sinonim: Clarithromycin, Ticari isimleri: Biaxin, Clamycin® (CH), Claromycin® (CH), Klacid® (D, A, CH), Klaciped® (CH), Mavid® (D), ZacPac® (D) Makrolid bir antibiyotiktir. Bakterilerin ribozomundaki 50S birimine bağlanarak protein

Ramipril

Ticari adlar: ALTACE®, DELİX®, Ramicard®, Ramiclaire®, Vasotop®, Vesdil® Anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) engelleyerek Anjiyotensin I’den Anjiyotensin II’nin oluşumunu engeller. Bu sayede atardamar

Gentamisin

Sinonim: Gentamicin, Ticari İsim: Garamycin, GenTax® Aminoglikozid bir antibiyotiktir. Bakterilerin ribozomundaki 30S birimine bağlanarak protein sentezini durdurur.  Micromonospora purpurea‘nın fermantasyonu ile üretilen bu

Klopidogrel

Sinonim: Clopidogrel Ticari isimler: Iscover®, Plavix® Trombosit kümelenmesi engelleyeci bir maddedir. Kümelenme ADP- bağımlı bir reaksiyon olduğundan, adp reseptörü olan  P2Y12-Reseptörlerini inhibe

Metotreksat

Sinonim: Methotrexat, Methotrexate. Ticari adları: Bendatrexat®, Lantarel®, Metex®, Neotrexat®   Dihidrofolasit-Reduktaz’ını engeller, timidin ve purin oluşumunu engeller bu sayede. i.m. veyaoral 7,5 –

Risedronat

Sinonim: Risedronsäure Ticari isim: Actonel®  Bifosfonat grubuna ait bir ilaçtır. Osteoporoz tedavisi için kullanılır. Osteoklastları engeller.

Laktuloz

Sinonim: Lactulose. Kabız ve Hepatik ensafalopati tedavinde verilir. Fruktoz ve Galaktozdan oluşan bir disakkarittir.

Dobutamin

Ticari ad: Dobutrex®. Sentetik bir katekolamindir. Akut kalp yetmezliği veya kardiyojen şok durumlarında kullanılır. α1-, β1- und β2-Agonist.

Dipyridamol

Sinonim: Dipyridamolum, dipyridamole. Ticari ad: Aggrenox®, Persantine®. Kan sulandıcıdır. Antitrombotika grubuna ait aktif bir maddedir. Sinaps boşluklarındaki bulunan adenozini uzaklaştıran protein olan

Flumazenil

Ticari adı; Anexate® Kimyasal adı: Ethyl 8-fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a] [1,4]benzodiazepin-3-carboxylat Selektif benzodiazepin reseptörü antagonistidir. Enjeksiyon veya burun yolula vücuda alınır. Benzeodiazepin reseptörlerini aktifleştiren maddelerin