Kaş İfadeleri İnsan Evriminde Neden Önemli Olabilir?

Çok ince duygusal ifadeleri sergilemede kullanılabilen kaş hareketleri, insan evriminde önemli bir rol oynamış olabilir. Tıpkı bir erkek geyiğin boynuzları

Yüz Yapısında Rol Oynayan 15 Yeni Gen Belirlendi

Belçika’da bulunan Leuven Üniversitesi’nden ve ABD’deki Pittsburgh, Stanford ve Penn State Üniversiteleri’nden araştırmacılar, insan yüzünün biçimsel özelliklerini kazanmasına etki eden

Fasya pelvis viszeralis

Sinonim: Fascia pelvis visceralis, Pelvic fascia. Organlara ait kalça zarı. (Bkz; Fasya) (Bkz; pelvis ) (Bkz; viszer–alis )

Muskulus fleksor digitorum profundus

Sinonim: Flexor digitorum profundus muscle, tiefer Fingerbeuger, Musculus perforans. Parmağa ait derindeki bükme kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleksor ) (Bkz; digitorum ) (Bkz; profundus)

Muskulus longissimus servisis

Sinonim: Musculus longissimus cervicis. Boynun en uzun kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; long–issimus) (Bkz; servisis)

Muskulus fleksor digiti minimi brevis

Sinonim: Musculus flexor digiti minimi brevis, flexor digiti minimi brevis muscle, kurzer Kleinfingerbeuger. Serçe parmağın küçük bükücü kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleks-or) (Bkz; digiti) (Bkz;

Muskulus teres mayor

Sinonim: musculus teres majör, Musculus teres major, teres major muscle, großer Rundmuskel. Büyük yuvarlak kas anlamına gelir. (Bkz; Muskulus) (Bkz; teres) (Bkz; mayor)

Muskulus kuadriseps femoris

Sinonim: Musculus quadriceps femoris, quadriceps muscle of thigh, quadriceps femoris muscle, vierköpfiger Schenkelstrecker, vierköpfiger Oberschenkelmuskel, Quadrizeps. Uyluk kemiğinin ön tarafında bulunan dört başlı

Ligamentum anulare stapedis

Sinonim: Ligamentum ovale, Ligamentum anulare stapediale. Üzengi kemiğine ait halka şeklindeki banttır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; anul–are ) (Bkz; stapedis)

Muskulus piriformis

Sinonim: Musculus piriformis, piriformis muscle, piriform muscle. Kalça kaslarından şekli armuda benzeyen kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; piri–form–is)