Fasya pelvis viszeralis

Sinonim: Fascia pelvis visceralis, Pelvic fascia. Organlara ait kalça zarı. (Bkz; Fasya) (Bkz; pelvis ) (Bkz; viszer–alis )

Muskulus fleksor digitorum profundus

Sinonim: Flexor digitorum profundus muscle, tiefer Fingerbeuger, Musculus perforans. Parmağa ait derindeki bükme kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleksor ) (Bkz; digitorum ) (Bkz; profundus)

Muskulus longissimus servisis

Sinonim: Musculus longissimus cervicis. Boynun en uzun kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; long–issimus) (Bkz; servisis)

Muskulus fleksor digiti minimi brevis

Sinonim: Musculus flexor digiti minimi brevis, flexor digiti minimi brevis muscle, kurzer Kleinfingerbeuger. Serçe parmağın küçük bükücü kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleks-or) (Bkz; digiti) (Bkz;

Muskulus teres mayor

Sinonim: musculus teres majör, Musculus teres major, teres major muscle, großer Rundmuskel. Büyük yuvarlak kas anlamına gelir. (Bkz; Muskulus) (Bkz; teres) (Bkz; mayor)

Muskulus kuadriseps femoris

Sinonim: Musculus quadriceps femoris, quadriceps muscle of thigh, quadriceps femoris muscle, vierköpfiger Schenkelstrecker, vierköpfiger Oberschenkelmuskel, Quadrizeps. Uyluk kemiğinin ön tarafında bulunan dört başlı

Ligamentum anulare stapedis

Sinonim: Ligamentum ovale, Ligamentum anulare stapediale. Üzengi kemiğine ait halka şeklindeki banttır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; anul–are ) (Bkz; stapedis)

Muskulus piriformis

Sinonim: Musculus piriformis, piriformis muscle, piriform muscle. Kalça kaslarından şekli armuda benzeyen kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; piri–form–is)

Muskulus trapezius

Sinonim: trapezius muscle, Trapezmuskel, Kapuzenmuskel. Yamuk şeklindeki sırt kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; trapez–ius)

Lineae transversae

Sinonim: Linea transversae ossis sacri. Sağrı kemiğindeki yatay çizgilerdir. (Bkz; Lineae) (Bkz; transversae)