Muskulus trapezius

Sinonim: trapezius muscle, Trapezmuskel, Kapuzenmuskel. Yamuk şeklindeki sırt kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; trapez–ius)

Lineae transversae

Sinonim: Linea transversae ossis sacri. Sağrı kemiğindeki yatay çizgilerdir. (Bkz; Lineae) (Bkz; transversae)

Area nuda

Sinonim: bare area, Area nuda hepatis. Karaciğerin çıplak bölgesini ifade eder. (Bkz; Area) (Bkz; nuda) (Bkz; hepatis)

Muskulus supinator

Sinonim: Musculus supinator, supinator muscle, Auswärtsdreher. Arkaya doğru döndüren kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; supinat–or)

Muskulus masseter

Sinonim: Musculus masseter, masseter muscle. Çineyici kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; masseter)

Muskulus erektor spina

Sinonim: Musculus erector spinae,  Erector spinae muscle, Autochthone Rückenmuskulatur. Omurgayı dikleştiren kaslardır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; erekt–or ) (Bkz; spina)

Muskulus dilatator pupilla

Sinonim: Musculus dilatator pupillae, iris dilator muscle, pupillary dilator. Göz bebeği genişletici kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; dilatat–or ) (Bkz; pupilla)

Muskulus depressor anguli oris

Sinonim: Musculus depressor anguli oris, depressor anguli oris muscle, Musculus triangularis. Ağız köşesini çeneye doğru çeken kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; depress–or) (Bkz; anguli) (Bkz; oris)

Muskulus abduktor hallusis

Sinonim: Musculus abductor hallucis, abductor hallucis muscle. Ayak baş parmağını uzaklaştıran kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; abduktor) (Bkz; hallusis)

Muskulus fleksor digitorum superfisyalis

Sinonim:  Musculus flexor digitorum superficialis, flexor digitorum superficialis muscle, Musculus perforatus, oberflächlicher Fingerbeuger. Yüzeysel parmak bükücü kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fleksor) (Bkz; digitorum ) (Bkz; superfisyalis)