auskultation kısımları

v1-2. kaburgalar arasındaki boşluğun sağında.=>aort kapağı
v2-2. kaburgalar arasındaki boşluğun solunda.=>akciğer kapağı
-mitral kapağı;kalbin dışında veya erb noktası(ana auskulation noktası) 3(4) kaburgalar arası boşlukta sol parasternal
-trikuspidal kapağı; 5. kaburgalar arası sağ sternal taraf ile 4. kaburgalar arası sol sternal taraf arasındadır.

 

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın