Apoptose

  • apoptosisden gelmektedir.
    -programlanmış hücre ölümünün bir formudur.
  • Apoptose indüksiyonu azlığı, kanser hücrelerinin Fas-Counterattack yüzünden bağışık sistemine zarar vermesine ve zarar almamasına yol açar.Bunun için hasta hücrelerinin yüzeyindeki death-receptor’leri kullanılır.Kanser hücreleri, düşük Fas ekspressyonu,mutasyonlar ve apoptosenin gerçekleşememesi sayesinde cytotoksik T hücrelerinin ürettiği FasL yüzünden ölmezler. Kanser hücreleri hatta FasL üretirler.(kendilerinde Fas ekspressyonu düzgün olmadığı için ölmezler.)Bu yüzden  T hücreleri, kanser hücrelerinden uzaklaşırlar.Buna Fas-Counter-attack denir.
  1. Apoptose işlevi kaybı, bcl-2 gen ailesinin mutasyonu sonucu oluşur.(pro- ve antiapoptik işleyen bcl-2 proteinleri vardır.)
  2. Apoptose indüksiyonu direnci oluşmasını sağlayan zararlı moleküller.
  3. Genel apoptose direncine ek olarak tedavi direncine yol açabilir.ABC taşıyıcı proteinleri, ilacın hücre içine girmesini engelleyebilir.P-Glykoprotein (ABCB1), MRP1 (multi-drug-resistance Protein 1), BCRP (Göğüs kanseri direnç proteini.)
  4. İlacın etkileşimi değişterecek bir direnç oluşabilir.(CYP, Gluthathiontransferasen,..)
  • Yukarıdaki mekanizmaların engellenmesi durumunda, tümör hücrelerine karşı direnç kazanılabilir.Ama p53 hasarlıysa veya ras geni mutasyonluysa yapılacak bir müdahale yoktur.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.