Amoroz

Sinonim: amaurosis.

Antik Yunanca’daki ᾰ̓μαύρωσῐς (amaúrōsis)’dan türeyen Latince’deki amaurōsis‘den türemiştir.

  • Gözde gözlemlenebilir herhangi bir hastalık olmadan görme yetisinin kaybına denir.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.