Akciğer

Sinonim: Lungs, Lunge, pulmono-, pneumono-, pnömon-, pnömono-.

Ana Hint-Avrupa dilindeki pléwmō sözcüğünden türeyen Latincedeki pulmo(pulmō) ve Eski Yunancadaki πλεύμων ‎(pleúmōn, pneúmonkelimelerinden türemiştir.

Memeli canlılarda nefes alabilmeyi sağlayan organdır.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın