Polites

Sinonim: πολῐήτης (poliḗtēs) Antik Yunancadaki πολῑ́της (polī́tēs); πόλις  (pólis, “Şehir”) +‎ -ῑ́της (-ī́tēs)’den bileşmesiyle türemiştir. Şehirli, vatandaş, yurttaş anlamlarına gelir. Facebook Yorumları

Politika

Sinonim: Politic, Politik. Antik Yunancadaki πολίτης  (polítēs, “vatandaş, yurttaş”)’den farklılaşan; πολιτικός (politikós) kelimesinden türeyen Latincedeki politicus, daha sonraları Fransızcadaki politique‘den türemiştir. Facebook Yorumları

MS Tedavisi İçin Myelin Kılıfı Onaran Peptit Geliştirildi

MS yani multipl skleroz hastalığı nöronları koruyan miyelin kılıfa bağışıklık sisteminin saldırmasıyla oluşan ,elden ayaktan düşüren bir hastalıktır. Aynı elektrik

İnsan Beynine Özgü Yeni Sinir Hücresi Keşfedildi: Kuşburnu Nöronları

Oldukça yoğun, gür yapısıyla diğer nöronlara “susmaları” gerektiğini “söyleyen” bir nöron. Bunun dışında yeni keşfedilen bu beyin hücrelerinin ne yaptığı

Nöronların Daha Önce Hiç Bilmediğimiz Biçimde İletişim Kurduğuna Dair Deliller Elde Edildi

Araştırmacılar, beynimizdeki sinir hücrelerinin öğrenme ve uzun süreli hafızayı düzenlemek için birbirleriyle iletişim kurma şeklini kontrol eden yeni bir mekanizma

Beynimiz Neden Sessizliğe ve Huzura İhtiyaç Duyar?

Birçoğumuz, yalnız başımıza vakit geçirmek ve “kendimizi dinlemek” için  kilometrelerce ötelere gidebiliriz. Bu “kaçışları” çoğunlukla bir terapi olarak görürüz. Ve haksız da sayılmayız.

Rinotileksis

Sinonim: Rhinotillexis,  Parmak ile burun deliğinden girilmesini, mukus tabakasının çıkarılmasını ifade eder. (Bkz; Rin-o-til–eks–is) Facebook Yorumları

tillein

Ek hala; -till, -til. Yunancada çekmek anlamına gelir. Facebook Yorumları

Artikulasyo talokalkaneonavikularis

Sinonim: articulatio talocalcaneonavicularis,  talocalcaneonavicular joint. Aşık, topuk ve gemi kemiği arasında kalan eklemdir. (Bkz; Artikulasyo) (Bkz; tal-o-kalkane-o-navikul–aris) Facebook Yorumları

Ostium venae cavae

Sinonim: ostium vena kava. Ana toplardamarın kalbe giriş yaptığı yere denir. (Bkz; Ostium) (Bkz; venae) (Bkz; cavae) Üst ana toplardamarın girdiği yer Ostium vena kava superiyor veya Ostium