Arterya kolika sinistra

Sinonim:  Arteria colica sinistra, Left colic artery, LCS. Kalın bağırsağın sol kısmına ait atardamar anlamına gelir. (Bkz; Arterya)  (Bkz; kolika)  (Bkz; sinistra) Facebook

Arterya kolika mediya

Sinonim: Arteria colica media, middle colic artery, MCS. Kalın bağırsağın orta kısmına ait atardamar anlamına gelir. (Bkz; Arterya)  (Bkz; kolika)  (Bkz; mediya) Facebook

Arterya kolika dekstra

Sinonim: Arteria colica dextra, right colic artery, RCS. Kalın bağırsağın sağ kısmına ait atardamar anlamına gelir. (Bkz; Arterya)  (Bkz; kolika)  (Bkz; dekstra) Facebook Yorumları

līber

Sıfat olarak: Ana Hint-Avrupa’daki *h₁lewdʰ- (“insan”)’dan türeyen *h₁léwdʰeros, Ana İtalik’deki *louðeros, Eski Latincedeki loeber‘den türemiştir. Özgür, sınırsız anlamlarına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins.

asper

Ana Hint-Avrupa’daki *h₂esp- (“kesmek”)’den türeyen Latincedeki kelimenin anlamları: Pürüzlü, düz olmayan, Kaba, ham, sert, ilkel, görgüsüz, Keskin, Yeni basılmış. Sayı Tekil Çoğul

Ligamentum transversum atlantis

Sinonim: transverse ligament of the atlas. Omurganın ilk omurunu yatay olarak saran banttır. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; transversum ) (Bkz; atlantis) Facebook Yorumları

Arterya transversa kolli

Sinonim: Arteria transversa colli, Arteria transversa cervicis, transverse cervical artery. Boyunda yatay yönde uzanan atardamardır. (Bkz; Arterya) (Bkz; transversa ) (Bkz; kolli) Facebook Yorumları

Arterya pudenda interna

Sinonim: Arteria pudenda interna, internal pudendal artery. Edep iç atardamarı anlamına gelir. (Bkz; Arterya) (Bkz; pudenda ) (Bkz; interna) Facebook Yorumları

pudeō

Ana Hint-Avrupa’daki *paw- (“eylem, grev”)’dan türemiştir. Latincede ‘ben utandım’ anlamına gelir. Kelimenin gelecek zamandaki edilgen ortacı pudendus (utanmış olan, edepli)’dır. Sayı Tekil Çoğul Hal

Ligamentum kolli kostae

Sinonim: Ligamentum colli costae, Costotransversale ligament, Kostotransversale ligament. Kaburga boynu ile omurganın yatay çıkıntısı arasındaki banttır. (Bkz; Ligamentum)  (Bkz; kolli)