Muskulus levator palpebra superyoris

Sinonim: levator palpebrae superioris muscle, Musculus levator palpebrae, Lidheber, Oberer Augenlidheber, Musculus levator palpebrae superioris. Üst göz kapağını kaldıran çizgili kastır. (Bkz; Muskulus) (Bkz;

levō

Latincede levis (“hafif, ağır olmayan”)’den türemiştir. Anlamları: Ben kaldırırım, yükseltirim, Ben hafif yaparım, Ben rahatlarım, hafiflerim, rahat ederim, Ben azaltırım, hafifletirim.

Ligamentum patella

Sinonim: Ligamentum patellae, patellar ligament, Knieband, Kniescheibensehne, Patellarsehne. Diz bağını ifade eder. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; patella) Facebook Yorumları

jējūnus

Latincedeki iēiūnus‘un alternatif okunuşudur. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr Mask. Fem. Nötr nominatif jējūnus jējūna jējūnum jējūnī

tubus

Latincedeki tuba‘dan türemiştir. Anlamları: Tüp, boru, Kurban etme töreninde kullanılan borazan. Hal Tekil Çoğul nominatif tubus tubī genitif tubī tubōrum datif

Marihuana 10,000 Yıl Önce Asya ve Avrupa’da Kullanılmaya Başlandı

Yaklaşık 11,5000 ila 10,200 yıl önce Son Buzul Çağı’nın sonunda, Doğu Avrupa ve Japonya’daki taş devri insanları birbirinden bağımsız olarak

Farmakon

Sinonim: pharmacon. Ana Hint-Avrupa’daki *bʰer-(“kesmek, delip geçmek, kazımak”; Şifalı bir bitkinin yaprağının kesilmesi veya kökünün toprak kazılarak alınmasını ifade eder)’dan sırasıyla türeyen φάρυγξ (phárunx,

áxōn

Sinonim: Akson. Ana Hint-Avrupa’daki *h₂eḱs-‘den türemiştir. Antik Yunancadaki anlamları: Eksen, (Geometri) Bir katının ekseni, (Mecazi) Bir eylem yolu veya seyri (Anatomide)

ômos

Sinonim: om-. Ana Hint-Avrupa’daki *h₁omh₁sos, *h₃emsos‘dan türemiştir. Antik Yunancada ὦμος (ômos) omuzu (üst kol ile birlikte) ifade eder. Facebook Yorumları

Flegmon

Sin: phlegmon,  Antik Yunancadaki φλέγω (phlégō, “yanmak”)’dan türemiş olan φλεγμονή (phlegmonḗ, “iltihaplanma, yüksek ateş”)’dan türeyen Latincedeki phlegmōn, phlegmonē (“derinin altının iltihaplanması”)’dan türemiştir. Facebook Yorumları