Bursa infrapatellaris

Sinonim: infrapatellar bursa, Recessus infrapatellaris. Diz kapağının aşağısında kalan sıvı dolu kesedir. (Bkz; Bursa)  (Bkz; infra–patell–aris) Facebook Yorumları

Bursa suprapatellaris

Sinonim: Recessus suprapatellaris, suprapatellar bursa, bursae of the knee. Diz kapağının üstündeki sıvı dolu kesedir. (Bkz; Bursa) (Bkz; supra–patell–aris) Facebook Yorumları

Süperior peroneal retinakulum

Sinonim:  retinaculum musculorum peroneorum superius, superior peroneal retinaculum, peroneal retinacula,  Ayaktaki, malleolus lateralisin alanındaki üstteki geniş banttır. (Bkz: superior) (bkz: peroneorum)

retināculum

Sinonim: Retinakulum. Latincedeki retinēo +‎ -culum‘dan türemiştir. Anlamları: Kancacık, İpcik, Bantcık, Ağcık Hal Tekil Çoğul Nominatif retināculum retinācula Genitif retināculī retināculōrum Datif retināculō

Klaritromisin

Sinonim: Clarithromycin, Ticari isimleri: Biaxin, Clamycin® (CH), Claromycin® (CH), Klacid® (D, A, CH), Klaciped® (CH), Mavid® (D), ZacPac® (D) Makrolid bir antibiyotiktir. Bakterilerin ribozomundaki 50S birimine bağlanarak protein

Ramipril

Ticari adlar: ALTACE®, DELİX®, Ramicard®, Ramiclaire®, Vasotop®, Vesdil® Anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) engelleyerek Anjiyotensin I’den Anjiyotensin II’nin oluşumunu engeller. Bu sayede atardamar

Ekzoftalmus

Sinonim: Exophthalmos, exophthalmus, exophthalmia, proptosis, exorbitism, Protrusio bulbi, Ophthalmoptose, Ophtalmopathie, Glubschaugen. Göz elmasının göz çukurundan öne doğru çıkmasını ifade eder. (Bkz; Ekz–oftalmus) En sık karşılaşılan

Gentamisin

Sinonim: Gentamicin, Ticari İsim: Garamycin, GenTax® Aminoglikozid bir antibiyotiktir. Bakterilerin ribozomundaki 30S birimine bağlanarak protein sentezini durdurur.  Micromonospora purpurea‘nın fermantasyonu ile üretilen bu

Malum perforans

Sinonim:  neurotrophic ulcer, trophic ulcer, malum perforans pedis. Özellikle şeker hastalarında, ayak tabanın derisinde oluşan genellikle acısız olan ülserdir. (Bkz; Malum) (Bkz; perforans) Facebook

Artikülasyo tibiofibularis

Sİnonim: Articulatio tibiofibularis, Tibiofibulargelenk, tibiofibular joint. Kaval kemiği ve baldır kemiği arasındaki eklemdir. Facebook Yorumları