Artikulasyo talokalkaneonavikularis

Sinonim: articulatio talocalcaneonavicularis,  talocalcaneonavicular joint. Aşık, topuk ve gemi kemiği arasında kalan eklemdir. (Bkz; Artikulasyo) (Bkz; tal-o-kalkane-o-navikul–aris) Facebook Yorumları

Ostium venae cavae

Sinonim: ostium vena kava. Ana toplardamarın kalbe giriş yaptığı yere denir. (Bkz; Ostium) (Bkz; venae) (Bkz; cavae) Üst ana toplardamarın girdiği yer Ostium vena kava superiyor veya Ostium

Ligamentum ovarii proprium

Sinonim: ovarian ligament, utero-ovarian ligament, proper ovarian ligament, Eierstockeigenband. Yumurta’ya ait bağ anlamına gelir. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; ovarii) (Bkz; proprium) Facebook Yorumları

Ligamentum latum uteri

Sinonim: broad ligament of the uterus, Ligamentum latum uteri. Rahimin geniş bağı anlamına gelir. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; latum ) (Bkz; uteri) Facebook Yorumları

Ayakkabı Alışkanlıkları Çocuk ve Ergenlerin Motor Beceri Gelişimlerini Etkiliyor

Yeni yapılan bir araştırmada zamanının büyük çoğunluğunu yalınayak yürüyerek geçiren çocuklar ile ayakkabı giyerek geçiren çocukların motor beceri gelişimlerinde farklılıklar

Geçmeyen Huzursuzlukta Dalağın Payı Olabilir

Bilimciler, uzun dönemde sürekli nükseden stresten şikayetçi olan kişilerde, beyin ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişkide gelişiyor olabilecek ipuçlarını açığa çıkarıyor.

Göz Bozuklukları Ünlü Ressamların Çalışmalarını Nasıl Etkilemiş Olabilir?

Görme duyusu, resim yaratırken sanatçının güçlü araçlarından birisidir. Bir sahnenin haritasını çıkarmak, sanatçının hareketlerini tuval üzerinde yönlendirmek, işin rengi ve

arbitrārius

Latincedeki arbiter (“tanık, seyirci, dinleyici, hakim, denetmen”)’den türemiş bir sıfattır. Anlamları: Hakemlik etmek, Keyfi, isteğe bağlı, Gaddar, zalim. Sayı Tekil Çoğul Hal

Anneler, Çocuklarının İsimlerini Neden Karıştırır?

Eğer siz de ailenin tek çocuğu değilseniz, annenizin sizi kardeşinizin ismiyle çağırması durumlarıyla muhtemelen karşılaşmışsınızdır.  Peki, nasıl olur da anneniz

Çocukluk Dönemindeki Stres Beyni Erken Olgunlaştırıyor

Erken çocukluk döneminde yaşanan stres, ergenlik zamanlarında belirli beyin bölgelerinin daha hızlı olgunlaşmasına yol açıyor. Öte yandan, çocukluk döneminin daha