Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen Mekanizmalardan Biri Daha Ortaya Kondu

Alzheimer hastalığı, ileri yaştaki demans (bunama) vakalarında en sık karşılaşılan neden. Bellek yitiminin yanı sıra, hastaların öğrenme, mantıklı düşünme, iletişim

Travmatik Anıları Yeniden Yazan Nöronlar

Travmatik tecrübelere dayalı anılarımız ve hafızamız, post-travmatik stres bozukluğu gibi bir takım mental sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Hiç de hafife

hirsutus

Latince’deki hīrtus (kökü hirsus’dur)’den türmiştir. Bu sıfatın anlamları: Kaba, tüylü, kıllı, dikenli, Saçlı, Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask. Fem. Nötr Mask.

terreō

Ana Hİnt-Avrupa’daki *ter-‘den türeyeren *tres-‘ten türemiştir. Latincedeki bu fiilin anlamları: Ben korkarım, ödüm patlar, telaşlanırım, Ben caydırırım, korkuturum Facebook Yorumları

Sistosarkoma filloides

Sinonim:  Phyllodes tumors, cystosarcoma phyllodes, phylloides tumor, Cystosarcoma phylloides ( Phylloidtumor), Zystosarkom. Memedeki bağ dokuda hızlı büyüyen bir tümör tipidir. (Bkz; Sist-o-sark–oma) (Bkz; filloides ) Kadınlarda

filloides

Sinonim: fillodes, phylloides, phyllodes. Antik Yunancadaki φυλλώδης (phullṓdēs, “yaprağa benzeyen”)’dan türeyen Latincedeki phyllodium‘dan türemiştir. Yaprak şeklini veya biçimini andıran anlamına gelir. Facebook Yorumları

Dermatomiyozit

Sinonim: Dermatomyositis (DM, Lilakrankheit, Wagner-Unverricht-Syndrom). Uzun vadeli iltihaplanma sonucu oluşan kas hatalığıdır. Deri de bu iltihaplanma sürecinden etkilenir. (Bkz; Dermat-o-miy-oz-it) Facebook Yorumları

Bakterilerin Hızlı Evrimine Sebep Olan Mekanizma İlk Kez Görüntülendi

Bakteriler, küçük kaygan emicilerdir. Hızlıca evrimleştiklerinden, antibiyotiklere karşı direnç geliştirirler ve böylelikle de başa çıkılması zor bir sorun haline gelirler.

Sequestrum

Sinonim: Sequester. Ayırıcı, bölücü, Tıpta, organın ölü hücrelerden oluşan dokusuna denir. Kelimenin çoğulu; sequestra‘dır. Facebook Yorumları

Klopidogrel

Sinonim: Clopidogrel Ticari isimler: Iscover®, Plavix® Trombosit kümelenmesi engelleyeci bir maddedir. Kümelenme ADP- bağımlı bir reaksiyon olduğundan, adp reseptörü olan  P2Y12-Reseptörlerini inhibe